["over-ons.md"]

Stichting Comité Tuinstad-Staalwijk.

Wat is het doel van het ‘Wijkcomité’?

Doel is het bevorderen van de leefbaarheid, welzijn en sociale veiligheid en verkeersveiligheid van de Wijk en haar bewoners, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoe proberen we dat doel te bereiken?

We proberen dat doel onder meer te bereiken door:

- Het bevorderen van wijkcohesie door het motiveren en enthousiasmeren van de bewoners van de Wijk tot verwezenlijking van hierboven omschreven doel, als ook het stimuleren van eigen-initiatief en zelfwerkzaamheid dienaangaande;

- Het fungeren als aanspreekpunt en contactpersoon voor het bestuur van de gemeente Leiden.

- Het additioneel ontplooien van activiteiten om het doel van de Stichting te bereiken,

waaronder:

 • het voeren van overleg met derden over onderwerpen die van belang zijn voorbewoners van de Wijk;
 • het instellen en in stand houden van werkgroepen en klankbordgroepen;
 • het organiseren van bijeenkomsten, en
 • het structureel informeren van en communiceren met de bewoners van de Wijk.
 • Aad de Wit
  Aad de Wit
  voorzitter
 • Max van der Wijk
  Max van der Wijk
  secretaris
 • Ruurd de Boer
  Ruurd de Boer
 • Emile de Heer
  Emile de Heer
 • Jan Willem Nijbroek
  Jan Willem Nijbroek
 • Pieter Swager
  Pieter Swager

Nieuwsbrief: Stephanie van den Berg

Website: Erwin Smit