Duurzaam samen

zondag 5 mei 2024

Energietransitie

In april hebben vertegenwoordigers van de drie wijkcomités (Vreewijk, Profburgerwijk en Tuinstad-Staalwijk) gesproken over de energietransitie. Centraal hierbij stond de wijze waarop de wijken en haar burgers hierbij actief betrokken kunnen worden. Zie bijgaand document voor de inhoud van dit overleg. Tevens is besloten om namens de drie wijkcomités een brief te sturen naar de betreffende wethouder voor de vragen en ideeën die er leven omtrent dit onderwerp.

Nieuwsbrief