Nieuws

Duurzaam richting de winter: gratis adviesvrijdag 1 september 2023
Energietransitie

Op 7 september gaat het Duurzaam Spreekuur in de BOP weer van start. Daar kan je advies krijgen over hoe je nog vóór de winter je stroom- en gasgebruik kunt minderen, of hoe je je huis flink kunt verduurzamen. Maar er zijn nog meer mogelijkheden in Leiden om gratis deskundig advies te krijgen. We zetten ze hier op een rijtje, met aan het eind een aankondiging van onze energie-avond over het aanvragen van vergunningen

Lees meer
3e energie-avond wijk woensdag 11 oktober 2023 20.00 u locatie Speeltuinzondag 13 augustus 2023
Energietransitie

Na twee geslaagde energie-avonden in 2022 (één over isolatie en één over zonnepanelen & warmtepompen) op de locatie Speeltuin organiseert het Wijkcomité op woensdag 11 oktober 2023 om 20.00 u op de locatie Speeltuin een derde energie-avond. Centraal staan hier: vergunningenbeleid en -traject.

Ouderenactiviteitenochtend 2023zondag 13 augustus 2023
Communicatie

We kijken terug op een rustige, maar wel gezellige Ouderen-activiteitenochtend 2023 op locatie 'Speeltuin'.
Wel hopen we volgend jaar meer ouderen te kunnen bereiken voor de ochtend.
Bedankt voor alle ondersteuning vanuit de speeltuin!

Rapport verbeteren verkeersveiligheid Lammenschansweg zondag 13 augustus 2023
Verkeersveiligheid

Veiligheid Lammenschansweg Het definitieve rapport over de verkeersveiligheid van de Lammenschansweg is inmiddels aangeboden aan de wethouder.
Belangrijk is nu de vraag welke van de in het rapport genoemde (mogelijke) verbeteringen gerealiseerd gaan worden.

Buurtborrel 2023dinsdag 13 juni 2023
Communicatie

Buurtborrel 2023.

Op vrijdag 1 september 2023 vanaf 17.00 uur vindt onze jaarlijkse buurtborrel plaats. De locatie is ook dit jaar Speeltuinvereniging Zuiderkwartier, Anjelierstraat. Onder het genot van een drankje en een hapje kunnen we elkaar ontmoeten, weer bijpraten en hopelijk genieten van het mooie weer.

Energietransitiedinsdag 13 juni 2023
Energietransitie

Na twee geslaagde energie-avonden in 2022 (één over isolatie en één over zonnepanelen & warmtepompen) op de locatie Speeltuin bereiden we een derde energie-avond voor. Naar verwachting zal deze in september 2023 plaatsvinden.

Veiligheid fietsrotonde Koninginnelaandinsdag 13 juni 2023
Verkeersveiligheid

Fietsrotonde Koninginnelaan.  Ook bij de fietsrotonde speelt het verhogen van de veiligheid voor de verkeers-deelnemers.

Ook daar zijn we ook nog in gesprek over mogelijke aanpassing aan de fietsrotonde. 

Hopelijk komt daar in juni meer duidelijkheid over.
We melden direct wanneer zich ontwikkelingen voordoen.

Veiligheid Lammenschansweg dinsdag 13 juni 2023
Verkeersveiligheid

De afronding van het onderzoek naar de verkeersveiligheid van de Lammenschansweg vond plaats in mei.  Daarin werden 200 reacties van betrokkenen vanuit de enquête verwerkt. Vooruitlopend op de definitieve resultaten van het onderzoek wordt al een eerste verbetermaatregel uitgevoerd: de huidige VOP-borden (blauwe signaleringsborden die een voetgangersoversteekplaats markeren) op de Lammenschansweg worden vervangen door VOP-borden met een ‘Led-onderstraler’. Dit betekent dat er een lichtpunt aan de onderzijde van het bord komt. Dit zorgt ervoor dat het zebrapad in het donker beter wordt verlicht en de voetgangers daardoor beter zichtbaar zullen zijn.

Deze maatregel past bij de verbeterpunten op korte termijn zoals die uit de analyse van de bestaande situatie naar voren zijn gekomen, namelijk: Verbeteren van de oversteekvoorzieningen. Daarbij is als één van de mogelijke ‘quick wins’ genoemd: verlichting bij oversteekvoorzieningen op orde brengen.

Ouderenactiviteitenochtend 2023maandag 5 juni 2023
Communicatie

Ouderenactiviteitenochtend 2023.

Op dinsdag 20 juni a.s. tussen half 11 en twaalf  organiseert het wijkcomité een ouderenactiviteit op de locatie Speeltuinvereniging Zuiderkwartier, Anjelierstraat. Er kan koffie gedronken worden, Jeu de Boules gespeeld of gesjoeld. Er is een ‘buitenspel’ en er is ook een bewegingscoach aanwezig die met de deelnemers een aantal oefeningen zal doen.

U leest hierover meer op affiches in de Herenstraat, o.a. bij de BuurtOntmoetingsPlek (BOP) en de Speeltuin. Aanmelden kunt u zich op de lijst op beide locaties.    

Ontwikkeling Bloemistenlaanzondag 14 mei 2023
Bouwprojecten

Op dit moment werkt eigenaar Het Bleekveld BV gestaag aan de bouw van de 33 woningen (22 eengezinswoningen en 11 appartementen). Voor de projectontwikkeling en procesbegeleiding is de Interegion Groep verantwoordelijk. Volg de ontwikkelingen en bekijk de foto's op: Bleekerspoort Leiden - Startpagina | Facebook

Energieavond maart 2023 terugblikdinsdag 14 maart 2023
Energietransitie

Wij kijken terug op een geslaagde informatie-avond over zonnepanelen en warmtepompen. Dank aan de deskundige sprekers en de speeltuinvereniging voor het gebruiken van de 'locatie'. Een uitgebreide terugblik volgt.

Energieavond maart 2023zondag 12 februari 2023
Energietransitie

Het Wijkcomité nodigt u nu uit voor de 2 e thema-avond energietransitie op woensdag 8 maart 2023 op de locatie Speeltuinvereniging Zuiderkwartier, Anjelierstraat, van 20.00 – 22.00 uur. Onderwerp: zonnepanelen en (hybride)warmtepompen.

Wisseling voorzitterschap Wijkcomité Tuinstad-Staalwijkzondag 12 februari 2023
Communicatie

Aad de Wit gaat het voorzitterschap van het wijkcomité Tuinstad-Staalwijk per 1 januari overnemen van Arno Lammeretz. Het wijkcomité dankt Arno voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Het verwelkomt tevens Aad als nieuwe voorzitter. Een mooi moment voor een terug- en vooruitblik. In de laatste wijkkrant vindt u een interview met beiden (op pagina 5). Zie ook pdf van Wijkkrant op onze website.

Inspraakavond verkeersveiligheid Lammenschansweg op 17 januari 2023zaterdag 11 februari 2023
Verkeersveiligheid

De laatste tijd zijn er veel verkeersongelukken geweest op het kruispunt Lammenschansweg en Koninginnelaan. Met soms zwaar letsel voor betrokkenen als gevolg. Twee betrokken wijkbewoners hebben besloten hiertoe in actie te komen en het wijkcomité heeft zich bij hen aangesloten.

Verbetering veiligheid fietsrotonde Koninginnelaanzaterdag 11 februari 2023
Verkeersveiligheid

Op basis van een uitgevoerd onderzoek en overleg met de gemeente het volgende: het onderzoeksbureau dat in opdracht van de gemeente een onderzoek heeft uitgevoerd, heeft mogelijke aanpassingen geformuleerd. Nu volgt overleg met de gemeente en bewoners over aanpassingen. Ook wordt er daarbij gekeken naar verkeersstromen door de Staalwijkstraat. Als er meer bekend is, melden wij dat direct via onze website.

Energieavond oktober 2022dinsdag 18 oktober 2022
Energietransitie

Onder de titel ‘Help, hoe bespaar ik energie?’ organiseerde het Wijkcomité op 19 oktober jl. op de speeltuinlocatie de eerste thema-avond over energie in het kader van de energietransitie. Presentaties waren er van Neal van Duijn en Ben Vroom (www.gagoed.nl / TuinStaalVreewijk@gagoed.nl).

Ouderenactiviteit 2022dinsdag 6 september 2022
Communicatie

Op 7 september jl. vond op locatie Speeltuin Zuiderkwartier onze ‘Ouderenactiviteit 2022’ plaats. Het werd een geanimeerde ochtend waarop gezamenlijk koffie/thee gedronken kon worden en waarop naast deelname aan activiteiten van de bewegingscoach ook Jeu de Boules gespeeld kon worden. Op de foto een impressie van één van de activiteiten. Het weer werkte gelukkig ook mee. De datum van de Ouderenactiviteit 2023 wordt in het voorjaar bekend gemaakt.

Buurtborrel 2022donderdag 1 september 2022
Communicatie

Op 2 september jl. organiseerden wij onze jaarlijkse Buurborrel. In een ontspannen sfeer, en met prachtig weer, konden buurtbewoners elkaar ontmoeten bij Speeltuin Zuiderkwartier. Voorzitter Arno Lammeretz (zie foto) presenteerde de plannen voor komend jaar en de nieuwe website van het Wijkcomité werd gelanceerd. De hapjes en drankjes waren goed verzorgd door de vrijwilligers van de Speeltuin. Kortom: voor herhaling vatbaar in 2023!

Energietransitie, Help! Hoe bespaar ik energie?woensdag 31 augustus 2022
Energietransitie

Door de torenhoge gas- en stroomprijzen en de oorlog in Oekraïne vragen veel mensen zich af hoe ze minder gas kunnen gebruiken, zeker nu de winter er weer aankomt. Wijkambassadeur Neal van Duijn en Ben Vroom nodigen u, samen met het wijkcomité, uit voor de thema-avond ‘Help – hoe bespaar ik energie?’ op 19 oktober a.s. op locatie Speeltuinvereniging Zuiderkwartier.

Nieuwe website Wijkcomitémaandag 29 augustus 2022
Communicatie

Medewijkbewoner en IT-specialist Erwin Smit (erwin.smit@gmail.com en www.erwinsmit.com ) heeft belangeloos voor het wijkcomité een nieuwe website vormgegeven.

Buurtborrelmaandag 29 augustus 2022
Communicatie

Op vrijdag 2 september a.s. vindt vanaf 17:00 uur onze jaarlijkse Buurtborrel plaats. De locatie is ook dit jaar de Speeltuin Zuiderkwartier, Anjelierstraat 5. Onder het genot van een gratis drankje en hapje kunnen we elkaar ontmoeten, weer bijpraten, initiatieven ontplooien en hopelijk genieten van het mooie weer. Tevens zal het wijkcomité enkele activiteiten voor het najaar en de winter toelichten.

Onderzoek Fietsrotonde 2022maandag 29 augustus 2022
Verkeersveiligheid

Even kort de stand van zaken vanuit het Wijkcomité: Op 30 juni jl. zijn er drie trilsensoren geplaatst bij nummers 17, 30 en 36 van de Staalwijkstraat.

Ouderenactiviteit 2022maandag 29 augustus 2022
Communicatie

Op woensdag 7 september a.s. tussen half elf en half één organiseert het wijkcomité een activiteitenochtend voor ouderen uit de wijk, die plaatsvindt op de locatie Speeltuin Zuiderkwartier, Anjelierstraat 5. Er wordt koffie/thee geschonken en onder meer Jeu de Boules gespeeld en gesjoeld. Zie ook de affiches bij de Speeltuin en de BOP in de Herenstraat, waar je kunt intekenen op de deelnemerslijst.

Fietsparkeren in Staalwijkdonderdag 25 augustus 2022
(fiets-)parkeren

Het Wijkcomité heeft door middel van een werkgroep in kaart gebracht waar knelpunten zijn en waar aanvullende fiets-parkeer-faciliteiten noodzakelijk zijn. Het eindverslag van ons vooronderzoek is intussen doorgeleid naar de afdeling Verkeer. Met deze afdeling zal nader worden overlegd over waar aanvullende fietsenrekken geplaatst zouden moeten worden. Wij berichten u als wij een reactie hebben gekregen van de gemeente.

Energietransitiezondag 12 juni 2022
Energietransitie

Wij volgen als wijkcomité TuinstadStaalwijk alle berichtgeving van de wijkverenigingen over de energietransitie met grote interesse. Wij delen de indruk die bestaat bij wijkverenigingen dat er veel alternatieven zijn voor die transitie die thans nog onderbelicht worden.

‘Heropening’ herstelde Visfonteinzondag 12 juni 2022
Communicatie

Afgelopen Oud en nieuw werd de visfontein aan de Lindestraat zwaar beschadigd door vuurwerk. Gelukkig kon vorige maand de geheel gerestaureerde fontein teruggeplaatst worden.

Appelbomen Buurttuin leeggepluktzaterdag 3 juli 2021
Communicatie

De appelbomen van de Buurttuin Tuinstad, gelegen tussen Pioenstraat en Pieter de la Courtstraat, zijn tot aan de hoogst onbereikbare takken, helemaal leeggeplukt. Wie dit heeft gedaan is onbekend. De mensen van de Buurttuin schrijven: “Kennelijk zijn ze meegenomen door wanhopig...