Inspraakavond verkeersveiligheid Lammenschansweg op 17 januari 2023

zaterdag 11 februari 2023

Verkeersveiligheid

De laatste tijd zijn er veel verkeersongelukken geweest op het kruispunt Lammenschansweg en Koninginnelaan. Met soms zwaar letsel voor betrokkenen als gevolg. Twee betrokken wijkbewoners hebben besloten hiertoe in actie te komen en het wijkcomité heeft zich bij hen aangesloten.

Het blijkt dat de onveilige verkeerssituatie de bewoners reeds langer zorgen baart. Met name ouderen en kinderen lopen gevaar bij het oversteken van dit kruispunt. Op 17 januari is er in het clubhuis van speeltuinvereniging Zuiderkwartier een bijeenkomst geweest van een aantal omwonenden van het kruispunt met vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder de wethouder Ashley North, de projectmanager en de wijkagent. Er waren een kleine 30 wijkbewoners aanwezig, die de voor hen belangrijke knelpunten en oplossingen konden aandragen.

Voor de omwonenden is het belangrijk dat op de korte termijn met eenvoudige middelen de veiligheid van de kruisingen op de Lammenschansweg worden verbeterd. Hiertoe is de gemeente in gesprek met een extern bureau om de verkeersveiligheid rondom de Lammenschansweg in kaart te brengen. Voor omwonenden is het mogelijk vanaf begin maart input te leveren voor het onderzoek via de website: meedoen.leiden.nl. Bij de te nemen maatregelen om de gevaarlijke situatie rond de kruispunten op de Lammenschansweg op te lossen, zal er waarschijnlijk gezocht worden naar een combinatie van fysieke maatregelen en maatregelen ter beïnvloeding van het rijgedrag van verkeersdeelnemers.

Dit onderzoek start in februari 2023, en afronding vindt binnen twee maanden plaats. Daarnaast is de gemeente bezig met plannen voor de herinrichting van het traject van de Jan van Houtkade tot het Lammenschansplein. Hierin worden meegenomen een groene leefomgeving, de toename van het aantal bewoners door de bouw van flats in de Lammenschansdriehoek, en de toegenomen verkeersdrukte. De verwachting is dat de uitvoering van de plannen in 2026 gaat starten en in 2028 afgerond zal zijn. Dit zijn de lange- termijn plannen wat betreft de herinrichting van de Lammenschansweg en de verkeersveiligheid. Uiteraard wordt bij het kiezen voor oplossingen op de korte termijn rekening gehouden met de plannen voor de lange termijn.