Bijeenkomst Fonteinbuurt

dinsdag 28 mei 2024

Bouwprojecten

14 mei jl. vond weer een bijeenkomst plaats met de wijkwerkgroep (huurders Ons Doel, bewonerscommissieleden, omwonende kopers en twee leden wijkcomité). Deze bijeenkomst had vooral een informerend karakter.

De volgende keer wordt weer een meer 'inputgericht sessie' georganiseerd. De volgende wijkcommissie vergadering Ons Doel is op 9 juli. a.s.

Besproken werd de voorgang met betrekking tot het project Fonteinbuurt nieuwbouw: 203 sociale huurwoningen.

Besproken is:

  • Korte update vanuit de bewonerscommissie
  • Toelichting op het selectieproces van de architect
  • Afspraken over afronding adviesronde architectenselectie
  • Planning: waar staan we nu en wat zijn de volgende stappen

De verwachte oplevering is in 2028/2029. Voor meer informatie: zie de overige berichten in de rubriek Bouwprojecten.

Nieuwsbrief