Rapport verbeteren verkeersveiligheid Lammenschansweg

zondag 13 augustus 2023

Lammenschansweg

Verkeersveiligheid

Veiligheid Lammenschansweg Het definitieve rapport over de verkeersveiligheid van de Lammenschansweg is inmiddels aangeboden aan de wethouder. Hierin zijn opgenomen de circa 200 reacties van betrokkenen vanuit een eerder afgenomen enquête. Vooruitlopend op het verschijnen van het rapport zijn al een eerste verbetermaatregel uitgevoerd: de huidige VOP-borden (blauwe signaleringsborden die een voetgangersoversteekplaats markeren) op de Lammenschansweg zijn inmiddels vervangen door VOP-borden met een ‘Led-onderstraler’. Dit betekent dat er een lichtpunt aan de onderzijde van het bord is gemonteerd. Dit zorgt ervoor dat het zebrapad in het donker beter wordt verlicht en de voetgangers daardoor beter zichtbaar zijn.

Belangrijk is nu de vraag welke van de in het rapport genoemde (mogelijke) verbeteringen gerealiseerd gaan worden. Het wijkcomité heeft de verantwoordelijke wethouder inmiddels gevraagd wat op korte termijn het vervolg is. Wij houden u op de hoogte.

Update januari 2024
Een klankbordgroep Lammenschansweg spreekt inmiddels met de gemeente over mogelijke en haalbare verbetermogelijkheden. Zie recent verslag klankbordgroep.