3e energie-avond wijk woensdag 11 oktober 2023 20.00 u locatie Speeltuin

zondag 13 augustus 2023

3e energie-avond wijk in najaar 2023

Energietransitie

Na twee geslaagde energie-avonden in 2022 (één over isolatie en één over zonnepanelen & warmtepompen) op de locatie Speeltuin organiseert het Wijkcomité op woensdag 11 oktober 2023
20.00 u op de locatie Speeltuin een derde energie-avond.

Centraal staan hier: vergunningenbeleid en -traject. Er zijn nog steeds veel hobbels op weg naar duurzame aanpassingen van de huizen in onze wijk: bijvoorbeeld regels met betrekking tot cultureel erfgoed bij beschermd stadsgezicht en monumentenstatus. Ook is er niet altijd volledige duidelijkheid wat wel en niet mag van de gemeente. Wij hopen daar met een informatieavond meer duidelijkheid over te verschaffen.

Wijk-energie-ambassadeurs Neal en Ben zullen ook aanwezig zijn op deze avond.
Elders op onze website vindt u de presentaties van de eerste twee energie-avonden.

Nieuwsbrief