Energietransitie

zondag 12 juni 2022

Energietransitie

Wij volgen als wijkcomité TuinstadStaalwijk alle berichtgeving van de wijkverenigingen over de energietransitie met grote interesse. Wij delen de indruk die bestaat bij wijkverenigingen dat er veel alternatieven zijn voor die transitie die thans nog onderbelicht worden. Zie ook de vorige Nieuwsbrief.

Op dinsdag 17 mei jl. sprak het wijkcomité TuinstadStaalwijk hierover met vertegenwoordigers van het comité ‘Tegengas’ uit de Merenwijk. In dit overleg werden mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot de Energietransitie besproken. Voor de bijeenkomst waren ook wijkregisseur Mathilde Wijn voor de Zuidelijke Schil aanwezig.  

‘Tegengas’ heeft nu het idee opgevat om door te gaan met initiatieven en wil nu kennis en adviezen verstrekken m.b.t. de energietransitie. Ook willen zij deze presenteren in de wijken. Aanleiding voor het opzetten van de Tegengas-activiteiten waren de matig gewaardeerde presentaties op de informatieavonden van de gemeente. De focus ligt voor de komende jaren bij ‘Tegengas’ op investeringen in opslagvormen en -capaciteit van energie. Het aanbieden van een commercieel warmtenet met een aanvoer temperatuur van 60-70 graden door een monopolist voor huizen met energielabel D is weinig realistisch en financieel onwenselijk.

Wij willen als Wijkcomité weten wat de mogelijkheden zijn voor onze wijk. Vooralsnog lijkt het meest zinvolle traject te zijn om te beginnen met een inventaris van de verschillende woningtypes in de wijk en het uitvoeren van warmtelekkage metingen daarop. In de volgende Nieuwsbrief meer over de ontwikkelingen.

Nieuwsbrief