De beste wensen!

dinsdag 9 januari 2024

De beste wensen voor 2024! Foto: Pieter Swager

Communicatie

Het Wijkcomité Tuinstad-Staalwijk wenst alle bewoners

het allerbeste voor 2024! Zie ook de Wijkkrant (winternummer 2023)!

Het Wijkcomité: Max van der Wijk, Aad de Wit, Emile de Heer, Ruurd de Boer, Wim Nijboer en Pieter Swager

Nieuwsbrief