Verkeersbesluit Lammenschansweg

dinsdag 4 juni 2024

Verkeersveiligheid

Ter verbetering van de verkeersveiligheid op korte termijn worden diverse verkeersmaatregelen genomen waaronder aanpassing fiets/voetgangersoversteken, verduidelijken doelgroep/herkenbaarheid busbaan en het instellen van 30km/uur zones.

Zie ook de volgende link voor meer informatie.

Nieuwsbrief