Verslag Fonteinbuurtje

maandag 22 april 2024

Bouwprojecten

6 Februari jongstleden is er een overleg geweest met de wijkwerkgroep. Hierbij is o.a. een schets gegeven over de historie van de wijk. Daarnaast is er gesproken over de ruimtelijke omgeving in de wijk. Hierbij zijn verschillende vragen gesteld en suggesties gedaan. Meer valt te lezen in het verslag van dit overleg. Overige verslagen en nieuwsbrieven zijn te vinden op de website van Ons Doel.

Nieuwsbrief