Verkeersveiligheid

Wij luisteren naar bewoners over de veiligheid van het verkeer en dienen de gemeente van advies.

Inspraakavond verkeersveiligheid Lammenschansweg op 17 januari 2023zaterdag 11 februari 2023
Verkeersveiligheid

De laatste tijd zijn er veel verkeersongelukken geweest op het kruispunt Lammenschansweg en Koninginnelaan. Met soms zwaar letsel voor betrokkenen als gevolg. Twee betrokken wijkbewoners hebben besloten hiertoe in actie te komen en het wijkcomité heeft zich bij hen aangesloten.

Lees meer
Verbetering veiligheid fietsrotonde Koninginnelaanzaterdag 11 februari 2023
Verkeersveiligheid

Op basis van een uitgevoerd onderzoek en overleg met de gemeente het volgende: het onderzoeksbureau dat in opdracht van de gemeente een onderzoek heeft uitgevoerd, heeft mogelijke aanpassingen geformuleerd. Nu volgt overleg met de gemeente en bewoners over aanpassingen. Ook wordt er daarbij gekeken naar verkeersstromen door de Staalwijkstraat. Als er meer bekend is, melden wij dat direct via onze website.

Onderzoek Fietsrotonde 2022maandag 29 augustus 2022
Verkeersveiligheid

Even kort de stand van zaken vanuit het Wijkcomité: Op 30 juni jl. zijn er drie trilsensoren geplaatst bij nummers 17, 30 en 36 van de Staalwijkstraat.