Verkeersveiligheid

Wij luisteren naar bewoners over de veiligheid van het verkeer en dienen de gemeente van advies.

Onderzoek Fietsrotonde 2022maandag 29 augustus 2022
Verkeersveiligheid

Even kort de stand van zaken vanuit het Wijkcomité: Op 30 juni jl. zijn er drie trilsensoren geplaatst bij nummers 17, 30 en 36 van de Staalwijkstraat.

Lees meer