Videoproject Sociaal Domein

dinsdag 19 december 2023

Communicatie

Documentaires maken met ouderen in Leiden

Tuinstad-Staalwijk is een populaire wijk van Leiden. Mensen van alle leeftijden wonen er graag en willen er ook blijven wonen.

Van september 2019 tot en met december 2019 is een videoproject uitgevoerd met als titel ‘Langer wonen van ouderen in de eigen omgeving’. Het theoretisch kader is het model van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) uit 2007 over een leeftijdsvriendelijke omgeving (‘Age-friendly cities and communities’)

Senioren uit de wijk hebben zichtbaar gemaakt wat zij zélf zien als prioriteit om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Met behulp van een IPad hebben zij hun wensen of knelpunten in beeld gebracht. In vijf bijeenkomsten hebben zij zich verdiept in het onderwerp, de opnames gemaakt en deze gemonteerd tot korte filmpjes.

Bron: Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden

Nieuwsbrief