Stand van zaken Maatregelen Verhogen Veiligheid Lammenschansweg

maandag 26 februari 2024

Lammenschansweg

Verkeersveiligheid

In februari was er weer een vergadering met de klankbordgroep voor de herinrichting van de Lammenschansweg. Met als doel verhogen verkeersveiligheid.

De afdeling Verkeer van de gemeente Leiden heeft op deze laatste bijeenkomst een aantal schetsen gepresenteerd  hoe de Lammenschansweg er uit zou kunnen zien na aanpassing. Daarbij is een aantal varianten uitgewerkt bijvoorbeeld één met een aparte rijstrook voor bussen, één richting/twee richtingen voor auto’s  per rijbaan. Voetgangers en fietsen krijgen voorrang.

Welke variant het uiteindelijk gaat worden is nu nog niet duidelijk.

Daarnaast zijn er spelregels opgesteld voor hoe de klankbordgroep en de gemeente met elkaar om gaan. Gezien het belang van de veiligheid van Lammenschansweg waren de discussies soms fel, maar altijd respectvol.

De volgende bijeenkomst zal op 18 april 2024 zijn. Dan zullen er meer concrete voorstellen komen voor aanpassingen op langere termijn. Er is een aantal vragen/antwoorden dat voor de inrichting van de Lammenschans-driehoek van belang is.

De straatverlichting gaat worden aangepast, maar dat zal pas op langere termijn gerealiseerd gaan worden. Er komt in elk geval een verlichtingsplan, waarin dit aspect wordt meegenomen.

De gemeente zal de participatieprocedure voor dit project niet overdragen aan een projectontwikkelaar, maar in eigen hand houden.

Het probleem van het parkeren van auto’s van bewoners van de Ananas en de Lammenschans-driehoek blijft een aandachtspunt, waar de gemeente zich goed bewust van is. Daarmee is de bereikbaarheid en het woon-werk verkeer nog niet opgelost.

De vraag hoe de gemeente de verbetering van de verkeersveiligheid wil gaan meten, werd in het overleg niet beantwoord. Welke parameters daarvoor zullen worden gebruikt blijft onduidelijk.

Twee wijkbewoners, die vanaf het begin betrokken zijn bij de plannen voor verbetering van de verkeersveiligheid van de Lammenschanswegweg, met name die op de kruising met Koninginnelaan, Renate Veenhoff en Marcel Gijbels, hebben een samenvatting van de stand van zaken Herinrichting Lammenschansweg door een bewonersbrief gedeeld met  de omwonenden. Zij waren ook degenen die de discussie hebben opgestart door het houden van een enquête over de verkeersveiligheid van het kruispunt Lammenschansweg-Koninginnenlaan.